Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  20.06.2018  
Szukaj
Urząd
· Strona główna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urzędowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydziałów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarząd powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespoły

Organizacje Pozarządowe
· Ogłoszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwał
· Programy Współpracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwały Rady Powiatu
· Uchwały budżetowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w Sławie przy ul. Słonecznej 5
· Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie
· Dom Dziecka w Sławie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespół Szkół
· Powiatowy Urząd Pracy
· Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o wszczęciu postępowania
· Ogłoszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówień publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomości
· Ogłoszenia
· Archiwum

Oświadczenia majątkowe
· Oświadczenia majątkowe 2002
· Oświadczenia majątkowe 2003
· Oświadczenia majątkowe 2004
· Oświadczenia majątkowe 2005
· Oświadczenia majątkowe 2006
· Oświadczenia majątkowe 2007
· Oświadczenia majątkowe 2008
· Oświadczenia majątkowe 2009
· Druki
· Oświadczenia majątkowe 2010
· Oświadczenia majątkowe 2011
· Oświadczenia majątkowe 2012

Budownictwo i Ochrona Środowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o Środowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o Środowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szkoły lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej
· Zasady dostępu do informacji publicznej
· Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o wyniku przetargu na „Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej z Recyklera oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem remontera typu Patcher

 

Wschowa, dnia 08.02.2011 r.Or. ZP 342-01/2011Powiadomienie o wyniku przetargu


Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg nieograniczony dotyczący „Wykonania remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej z Recyklera (ok. 250 Mg) oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów bazaltowych o granulacji 2/4 lub 4/6 mm i kationowej emulsji asfaltowej K1-70 mp z zastosowaniem specjalnego remontera typu „Patcher” podającego jednocześnie kruszywa i lepisze w miejsce uszkodzonej nawierzchni (ok. 400 Mg) ” wygrała następująca firma :

Przedsiębiorstwo Drogowo- Melioracyjne „DROGOMEL” Sp. jawna

ul. Wrocławska 111

56-200 Góra


z ceną ofertową mieszanki mineralno- bitumicznej z recyklera za 1 Mg: 738,00 zł brutto (słownie: siedemset trzydzieści osiem zł i 00/100)

oraz:

z ceną ofertową remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej z remontera typu „Patcher” za 1 Mg: 350,55 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt zł i 55/100)


 

W podpisie Marek Kozaczek
 Starosta Wschowski
                                                                                                                                            Data publikacji: 2011-02-08 12:58:21 (1675 odsłon)
Podinspektor ds. zamówień publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]