Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  02.10.2020  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

O?wiadczenia maj?tkowe
· O?wiadczenia maj?tkowe 2002
· O?wiadczenia maj?tkowe 2003
· O?wiadczenia maj?tkowe 2004
· O?wiadczenia maj?tkowe 2005
· O?wiadczenia maj?tkowe 2006
· O?wiadczenia maj?tkowe 2007
· O?wiadczenia maj?tkowe 2008
· O?wiadczenia maj?tkowe 2009
· Druki
· O?wiadczenia maj?tkowe 2010
· O?wiadczenia maj?tkowe 2011
· O?wiadczenia maj?tkowe 2012

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

O?wiadczenia maj?tkowe radnych za 2011 rokBoryczka Marek
Rozmiar: 131.58 KB
Data publikacji: 2012-07-18 08:22:05
Ilość pobrań: 797
Burzy?ski Cezary
Rozmiar: 181.33 KB
Data publikacji: 2012-07-18 08:22:29
Ilość pobrań: 744
Denesiuk Jolanta
Rozmiar: 151.18 KB
Data publikacji: 2012-07-18 08:22:44
Ilość pobrań: 807
Dziubaty Stanis?aw
Rozmiar: 105.58 KB
Data publikacji: 2012-07-18 08:23:06
Ilość pobrań: 697
Kostka Dorota
Rozmiar: 131.11 KB
Data publikacji: 2012-07-18 08:23:26
Ilość pobrań: 709
Kra?ny Marek
Rozmiar: 961.10 KB
Data publikacji: 2012-07-18 08:23:56
Ilość pobrań: 781
Kulus Marian
Rozmiar: 799.41 KB
Data publikacji: 2012-07-18 08:24:16
Ilość pobrań: 703
Kury??o Wojciech
Rozmiar: 144.71 KB
Data publikacji: 2012-07-18 08:24:37
Ilość pobrań: 764
Ma?kowiak Andrzej
Rozmiar: 105.21 KB
Data publikacji: 2012-07-19 10:51:32
Ilość pobrań: 879
Mika Daniel
Rozmiar: 119.74 KB
Data publikacji: 2012-07-18 08:24:57
Ilość pobrań: 694
Rahnefeld El?bieta
Rozmiar: 123.39 KB
Data publikacji: 2012-07-18 08:25:55
Ilość pobrań: 776
Semeniuk Zbigniew
Rozmiar: 863.85 KB
Data publikacji: 2012-07-18 08:26:30
Ilość pobrań: 829
Siemczyk Zdzis?aw
Rozmiar: 956.53 KB
Data publikacji: 2012-07-18 08:26:55
Ilość pobrań: 709
Strza?kowska Magdalena
Rozmiar: 874.03 KB
Data publikacji: 2012-07-18 08:27:22
Ilość pobrań: 790
Szumski Ryszard
Rozmiar: 153.11 KB
Data publikacji: 2012-07-18 08:27:42
Ilość pobrań: 934
?ukowski Leon
Rozmiar: 853.03 KB
Data publikacji: 2012-07-18 08:28:12
Ilość pobrań: 812

Data publikacji: 2012-07-18 08:20:46 (2416 odsłon)
Inspektor Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Katarzyna Kotlarska
tel. 0655401796    e-mail: org@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-07-18 08:22:05 Dodano za??cznik: Boryczka Marek (Boryczka_Marek[1084x1].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-18 08:22:29 Dodano za??cznik: Burzy?ski Cezary (Burzynski_Cezary[1084x2].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-18 08:22:44 Dodano za??cznik: Denesiuk Jolanta (Denesiuk_Jolanta[1084x3].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-18 08:23:06 Dodano za??cznik: Dziubaty Stanis?aw (Dziubaty_Stanislaw[1084x4].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-18 08:23:26 Dodano za??cznik: Kostka Dorota.pdf (Kostka_Dorota[1084x5].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-18 08:23:56 Dodano za??cznik: Kra?ny Marek (Krasny_Marek[1084x6].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-18 08:24:16 Dodano za??cznik: Kulus Marian (Kulus_Marian[1084x7].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-18 08:24:37 Dodano za??cznik: Kury??o Wojciech (Kuryllo_Wojciech[1084x8].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-18 08:24:57 Dodano za??cznik: Mika Daniel (Mika_Daniel[1084x9].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-18 08:25:55 Dodano za??cznik: Rahnefeld El?bieta (Rahnefeld_Elzbieta[1084x10].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-18 08:26:30 Dodano za??cznik: Semeniuk Zbigniew (Semeniuk_Zbigniew[1084x11].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-18 08:26:55 Dodano za??cznik: Siemczyk Zdzis?aw (Siemczyk_Zdzislaw[1084x12].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-18 08:27:22 Dodano za??cznik: Strza?kowska Magdalena (Strzalkowska_Magdalena[1084x13].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-18 08:27:42 Dodano za??cznik: Szumski Ryszard (Szumski_Ryszard[1084x14].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-18 08:28:12 Dodano za??cznik: ?ukowski Leon (Zukowski_Leon[1084x15].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-18 12:12:47 Dodano za??cznik: Ma?kowiak Andrzej (Mackowiak_Andrzej[1084x16].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-19 10:50:33 Usuni?to za??cznik: Ma?kowiak Andrzej (Mackowiak_Andrzej[1084x16].pdf) Katarzyna Kotlarska
2012-07-19 10:51:32 Dodano za??cznik: Ma?kowiak Andrzej (AndrzejMackowiak[1084x16].pdf) Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]