Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  12.04.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Koszty utrzymania w placówkach

 


ZARZ?DZENIE Nr 36/2007 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w S?awie, przy ul. Ogrodowej 1 w 2007 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2007 r. Nr 81, poz. 1159)
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2007-10-18 10:10:27
Ilość pobrań: 2380
ZARZ?DZENIE Nr 37/2007 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w S?awie, przy ul. S?onecznej 5 w 2007 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2007 r. Nr 81, poz. 1160)
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2007-10-18 10:11:27
Ilość pobrań: 2071
ZARZ?DZENIE Nr 11/2007 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka we Wschowie w 2007 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2007 r. Nr 15, poz. 219)
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2007-10-18 10:07:56
Ilość pobrań: 2069
ZARZ?DZENIE Nr 10/2007 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w S?awie w 2007 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2007 r. Nr 15, poz. 218)
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2007-10-18 10:06:37
Ilość pobrań: 2025
ZARZ?DZENIE Nr 9/2007 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Spo?ecznej dla Dzieci we Wschowie w 2007 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2007 r. Nr 15, poz. 217)
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2007-10-18 10:08:51
Ilość pobrań: 2068
ZARZ?DZENIE Nr 164/2006 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka we Wschowie w 2006 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2006 r. Nr 14, poz. 341)
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2007-10-18 10:03:45
Ilość pobrań: 2138
ZARZ?DZENIE Nr 163/2006 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 15 lutego 2006 r.w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w S?awie w 2006 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2006 r. Nr 14, poz. 340)
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2007-10-18 10:01:47
Ilość pobrań: 2116
ZARZ?DZENIE Nr 165/2006 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Spo?ecznej dla Dzieci we Wschowie w 2006 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2006 r. Nr 14, poz. 342)
Rozmiar: 25.50 KB
Data publikacji: 2007-10-18 10:05:18
Ilość pobrań: 2008
ZARZ?DZENIE Nr 103/2005 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w S?awie w 2005 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005 r. Nr 13, poz. 238)
Rozmiar: 5.09 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:36:06
Ilość pobrań: 2402
ZARZ?DZENIE Nr 104/2005 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka we Wschowie w 2005 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005 r. Nr 13, poz. 239)
Rozmiar: 5.09 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:36:53
Ilość pobrań: 2380
ZARZ?DZENIE NR 102/2005 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 21 LUTEGO 2005 R. W SPRAWIE ?REDNIEGO MIESI?CZNEGO KOSZTU UTRZYMANIA W DOMU POMOCY SPO?ECZNEJ DLA DZIECI WE WSCHOWIE W 2005 ROKU. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005 r. Nr 13, poz. 237)
Rozmiar: 4.76 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:37:45
Ilość pobrań: 2331
OG?OSZENIE STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w S?awie w 2004 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2004 r. Nr 37, poz. 659)
Rozmiar: 9.00 KB
Data publikacji: 2007-10-18 10:54:46
Ilość pobrań: 2032
OG?OSZENIE STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka im. Tadeusza Ko?ciuszki we Wschowie w 2004 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2004 r. Nr 37, poz. 660)
Rozmiar: 9.00 KB
Data publikacji: 2007-10-18 10:56:10
Ilość pobrań: 2006
OG?OSZENIE STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Spo?ecznej dla Dzieci we Wschowie w 2004 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2004 r. Nr 21, poz. 377)
Rozmiar: 10.00 KB
Data publikacji: 2007-10-18 10:57:35
Ilość pobrań: 2053

Data publikacji: 2007-02-16 18:32:16 (8352 odsłon)
-
tel.     e-mail:


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-10-18 10:01:47 Dodano za??cznik: ZARZ?DZENIE Nr 163/2006 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 15 lutego 2006 r.w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w S?awie w 2006 roku. (koszt_w_DDS_2006[37x4].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 10:03:45 Dodano za??cznik: ZARZ?DZENIE Nr 164/2006 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka we Wschowie w 2006 roku. (koszt_w_DDW_2006[37x5].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 10:05:18 Dodano za??cznik: ZARZ?DZENIE Nr 165/2006 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Spo?ecznej. (koszt_w_DPS_2006[37x6].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 10:06:37 Dodano za??cznik: ZARZ?DZENIE Nr 10/2007 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w S?awie w 2007 roku. (koszt_w_DDS_2007[37x7].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 10:07:56 Dodano za??cznik: ZARZ?DZENIE Nr 11/2007 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka we Wschowie w 2007 roku. (koszt_w_DDW_2007[37x8].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 10:08:51 Dodano za??cznik: ZARZ?DZENIE Nr 9/2007 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Spo?ecznej (koszt_w_DPS_2007[37x9].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 10:10:27 Dodano za??cznik: ZARZ?DZENIE Nr 36/2007 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w S?awie, przy ul. Ogrodowej 1 w 2007 roku. (koszt_w_DDogrod_2007[37x10].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 10:11:27 Dodano za??cznik: ZARZ?DZENIE Nr 37/2007 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w S?awie, przy ul. S?onecznej 5 w 2007 roku. (koszt_w_DDSlon_2007[37x11].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 10:54:46 Dodano za??cznik: OG?OSZENIE STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w S?awie w 2004 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2004 r. Nr 37, poz. 659) (Koszt_utrzymania_w_DDS[37x12].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 10:56:10 Dodano za??cznik: OG?OSZENIE STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka im. Tadeusza Ko?ciuszki we Wschowie w 2004 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2004 r. Nr 37, poz. 660) (Koszt_utrz Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 10:57:35 Dodano za??cznik: OG?OSZENIE STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie ?redniego miesi?cznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Spo?ecznej dla Dzieci we Wschowie w 2004 roku. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2004 r. Nr 21, poz. 377) (Koszt_utrzyma Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]