Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  20.08.2019  
Szukaj
Urząd
· Strona główna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urzędowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydziałów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarząd powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespoły

Organizacje Pozarządowe
· Ogłoszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwał
· Programy Współpracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwały Rady Powiatu
· Uchwały budżetowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w Sławie przy ul. Słonecznej 5
· Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie
· Dom Dziecka w Sławie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespół Szkół
· Powiatowy Urząd Pracy
· Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o wszczęciu postępowania
· Ogłoszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówień publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomości
· Ogłoszenia
· Archiwum

Oświadczenia majątkowe
· Oświadczenia majątkowe 2002
· Oświadczenia majątkowe 2003
· Oświadczenia majątkowe 2004
· Oświadczenia majątkowe 2005
· Oświadczenia majątkowe 2006
· Oświadczenia majątkowe 2007
· Oświadczenia majątkowe 2008
· Oświadczenia majątkowe 2009
· Druki
· Oświadczenia majątkowe 2010
· Oświadczenia majątkowe 2011
· Oświadczenia majątkowe 2012

Budownictwo i Ochrona Środowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o Środowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o Środowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szkoły lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej
· Zasady dostępu do informacji publicznej
· Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· Powiadomienie o wyniku przetargu
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont chodnika na Placu Grunwaldu we Wschowie"
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Remont chodnika na Placu Grunwaldu we Wschowie"
· Powiadomienie o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia "Remont chodnika na Placu Grunwaldu we Wschowie"
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego”
· Informacja o ponownym badaniu ofert na udzielenie zamówienia publicznego pt. "Remont chodnika przy Placu Grunwaldu we Wschowie".
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Remont chodnika na Placu Grunwaldu we Wschowie”
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na „Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010- pakiet nr...”
· Powiadomienie o odrzuceniu oferty na "Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010- pakiet nr..."
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na " Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010- pakiet nr..."
· Powiadomienie o wyniku przetargu na " Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010- pakiet nr..."
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Modernizację ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Sława- Etap II"
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CIOSANIEC W GMINIE SŁAWA W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 1018 F."
· Wyjaśnienia do SIWZ na "Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010 – pakiet nr…”
· Ogłoszenie o przetargu na "Remont chodnika na Placu Grunwaldu we Wschowie"
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont drogi powiatowej nr 1017 F Lipinki- Kamienna w miejscowości Lipinki gmina Sława od km 0+000 do km 0+960"
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na " Budowa chodnika z odwodnieniem w miejscowości Kandlewo gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+560."
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Modernizację ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Sława - Etap II”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Remont chodnika w miejscowości Ciosaniec w gminie Sława w ciągu dróg powiatowych nr 1018 F"
· Ogłoszenie o przetargu na "Zakup i dostawa artykułów biurowych w 2010 roku do Starostwa Powiatowego we Wschowie- pakiet nr..."
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont nawierzchni drogi powiatowej 1016 F- ul. Przemysłowa w miejscowości Sława, polegający na likwidacji uszkodzeń w zakresie warstwy ścieralnej na odcinku 900 mb"
· Modyfikacja treści SIWZ oraz wyjaśnienia do SIWZ na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.”
· Ogłoszenie o przetargu na "Modernizację ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Sława- Etap II"
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na okres 5 lat z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Budowę chodnika z odwodnieniem w miejscowości Kandlewo gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+560.”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Remont drogi powiatowej nr 1017 F Lipinki- Kamienna w miejscowości Lipinki gmina Sława od km 0+000 do km 0+960”
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA "REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CIOSANIEC W GMINIE SŁAWA W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 1018 F"
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Remont nawierzchni drogi powiatowej 1016 F - ul. Przemysłowa w miejscowości Sława, polegający na likwidacji uszkodzeń w zakresie warstwy ścieralnej na odcinku 900 mb"
· Ogłoszenie o przetargu na "Budowa chodnika z odwodnieniem w miejscowości Kandlewo gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+560."
· Ogłoszenie o przetargu na "Remont drogi powiatowej nr 1017 F Lipinki- Kamienna w miejscowości Lipinki gmina Sława od km 0+000 do km 0+960"
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA „REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 1016 F- UL. PRZEMYSŁOWA W MIEJSCOWOŚCI SŁAWA, POLEGAJĄCY NA LIKWIDACJI USZKODZEŃ W ZAKRESIE WARSTWY ŚCIERALNEJ NA ODCINKU 900 MB”
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA "REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 1016 F- UL. PRZEMYSŁOWA W MIEJSCOWOŚCI SŁAWA POLEGAJĄCY NA LIKWIDACJI USZKODZEŃ W ZAKRESIE WARSTWY ŚCIERALNEJ NA ODCINKU 900 MB"
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE DACHU I ELEWACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA PRZY UL. OGRODOWEJ W SŁAWIE
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont chodnika w miejscowości Wyszanów gmina Szlichtyngowa od km 0+000 do km 0+391"
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko- Orlik 2012 wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie I Zespołu Szkół we Wschowie."
· Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na "Remont chodnika z odwodnieniem w miejscowości Stare Strącze od km 0+260 do km 0+670"
· OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA "MECHANICZNE KOMPLEKSOWE KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW NA POBOCZACH PASÓW DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU WSCHOWSKIEGO W 2010 R."
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu i elewacji budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Ogrodowej w Sławie”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Mechaniczne kompleksowe koszenie traw i chwastów na poboczach pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego w 2010 r
· Powiadomienie o wyniku przetargu na"Wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje boisko - Orlik 2012” wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie I Zespołu Szkół we Wschowie"
· Pismo w sprawie powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje boisko - Orlik 2012” wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie I Zespołu Szkół we Wschowie"
· Modyfikacja treści SIWZ na „Mechaniczne kompleksowe koszenie traw i chwastów na poboczach pasów drogowych dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim w 2010 r.”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje boisko - Orlik 2012” wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie I Zespołu Szkół we Wschowie"
· Powiadomienie o wykluczeniu ofert z przetargu na: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje boisko - Orlik 2012” wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie I Zespołu Szkół we Wschowie”
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2010 r."
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA "MECHANICZNE KOMPLEKSOWE KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW NA POBOCZACH PASÓW DROGOWYCH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU WSCHOWSKIEGO W 2010 R"
· Powiadomienie o wyniku przetargu na"Remont chodnika w miejscowości Wyszanów gmina Szlichtyngowa od km 0+000 do km 0+391"
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Remont chodnika z odwodnieniem w miejscowości Stare Strącze od km 0+260 do km 0+670
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na" Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295"
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 500 000 złotych na okres trzech lat na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
· Ogłoszenie o przetargu na "WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE DACHU I ELEWACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA PRZY UL. OGRODOWEJ W SŁAWIE"
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ LEKKOATLETYCZNĄ NA TERENIE I ZESPOŁU SZKÓŁ WE WSCHOWIE
· Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych z Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ LEKKOATLETYCZNĄ NA TERENIE I ZESPOŁU SZKÓŁ WE WSCHOWIE
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2010 r.”
· Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na udzielenie zamówienia na "Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy użyciu mieszanki mineralno- bitumicznej z recyklera (ok.150 Mg) oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej..."
· Modyfikacja treści SIWZ na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko- Orlik 2012” wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie I Zespołu Szkół we Wschowie”.
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy użyciu mieszanki mineralno- bitumicznej z recyklera (ok.150 Mg)..."
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Wycinkę krzewów i drzew suchych, obumierających zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego przeznaczonych do wycięcia w 2010 roku w Powiecie Wschowskim'
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na"Wycinkę krzewów i drzew suchych, obumierających zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego przeznaczonych do wycięcia w 2010 roku w Powiecie Wschowskim"
· Ogłoszenie o przetargu na "Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2010 r."
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 500 000 złotych na okres trzech lat na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań..
· Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko- Orlik 2012 wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie I Zespołu Szkół we Wschowie.
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Wycinkę krzewów i drzew suchych, obumierających zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego przeznaczonych do wycięcia w 2010 roku w Powiecie Wschowskim”
· Ogłoszenie o przetargu na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 500 000 złotych na okres trzech lat na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań..."
· Powiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 500 000 złotych na okres trzech lat na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań...
· Ogłoszenie o przetargu Powiatowej Spółki Wodnej na "Konserwację rowów szczegółowych na terenie działania PSW we Wschowie tj gmin: Wschowa, Szlichtyngowa, Sława."
· Ogłoszenie o przetargu na "Remont chodnika z odwodnieniem w miejscowości Stare Strącze od km 0+260 do km 0+670"
· Ogłoszenie o przetargu na Remont chodnika w miejscowości Wyszanów gmina Szlichtyngowa od km 0+000 do km 0+391
· Ogłoszenie o przetargu na "Wycinka krzewów i drzew suchych, obumierających zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego przeznaczonych do wycięcia w 2010 roku w Powiecie Wschowskim"
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
· Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295"
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
· Ogłoszenie o nowym przetargu na "Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295"
· Powiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na „Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295”
· Modyfikacja treści SIWZ na „Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295" cz. 2
· Modyfikacja treści SIWZ na "Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295”
· Ogłoszenie o przetargu na "Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295"
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Utrzymanie czystości w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasz Zana we Wschowie w 2010 r"
· Kopia protestu wniesionego przez oferenta wraz z rozstrzygnięciem na "Utrzymanie czystości w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie w 2010r.”.
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Utrzymanie czystości i porządku ulic powiatowych położonych na terenie miasta Wschowy oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic powiatowych w obrębie miasta Wschowy w 2010 r."
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości i porządku ulic powiatowych położonych na terenie miasta Wschowy oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic powiatowych w obrębie miasta Wschowy w 2010 r.”
· Wyjaśnienia do SIWZ na "Utrzymanie czystości w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasz Zana we Wschowie w 2010 r."
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Roboty budowlane w budynku Ośrodka Zdrowia na ul. Ogrodowa 1 w gminie Sława w Powiecie Wschowskim"
· Ogłoszenie o przetargu na "Utrzymanie czystości w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasz Zana we Wschowie w 2010 r."
· Ogłoszenie o wyniku postępowania na „Roboty budowlane w budynku Ośrodka Zdrowia na ul. Ogrodowa 1 w gminie Sława w Powiecie Wschowskim”
· Ogłoszenie o przetargu na "Utrzymanie czystości i porządku ulic powiatowych położonych na terenie miasta Wschowy oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic powiatowych w obrębie miasta Wschowy w 2010 r."
· Ogłoszenie o przetargu na "Roboty budowlane w budynku Ośrodka Zdrowia na ul. Ogrodowa 1 w gminie Sława w Powiecie Wschowskim"
· Ogłoszenie o wyniku postępowania na " Remont co najmniej 8 aneksów mieszkalnych i jednego korytarza oraz instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych i na korytarzach I i II piętra w internacie CKUiP we Wschowie"
· Ogłoszenie o przetargu na "Remont co najmniej 8 aneksów mieszkalnych i jednego korytarza oraz instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych i na korytarzach I i II piętra w internacie CKUiP we Wschowie"
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na " Budowę chodnika wraz z odwodnieniem od km 0+200 do km 0+400 w miejscowości Kandlewo w gminie Wschowa"
· Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na "Remont co najmniej 8 aneksów mieszkalnych i jednego korytarza oraz instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych i na korytarzach I i II piętra w internacie CKUiP we Wschowie"
· Rozstrzygnięcie protestu i kopia protestu wniesiona przez oferenta do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę części pomieszczeń administracyjnych parteru budynku Domu Dziecka we Wschowie na sanitariaty"
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Budowę chodnika wraz z odwodnieniem od km 0+200 do km 0+400 w miejscowości Kandlewo w gminie Wschowa"
· Ogłoszenie o przetargu na "Remont co najmniej 8 aneksów mieszkalnych i 1 korytarza oraz instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych i na korytarzach I i II piętra w internacie CKUiP we Wschowie"
· Powiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na "Remont co najmniej 8 aneksów mieszkalnych i 1 korytarza oraz instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych i na korytarzach I i II piętra w internacie CKUiP we Wschowie
· Ogłoszenie o przetargu na "Odbudowę rowu R-B11 z budowlami na terenie gminy Wschowa w obszarze działania PSW we Wschowie"
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze pow. nr 1005 F i 1012 F od km 0+000 do km 0+146 w miejscowości Osowa Sień w gminie Wschowa"
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze pow. nr 1005 F i 1012 F od km 0+000 do km 0+146 w miejscowości Osowa Sień w gminie Wschowa"
· Ogłoszenie o wyniku postępowania na „Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze pow. nr 1005 F i 1012 F od km 0+000 do km 0+146 w miejscowości Osowa Sień w gminie Wschowa"
· Ogłoszenie o wyniku przetargu na „Przebudowę części pomieszczeń administracyjnych parteru budynku Domu Dziecka we Wschowie na sanitariaty”
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę chodnika wraz z odwodnieniem od km 0+200 do km 0+400 w miejscowości Kandlewo w gminie Wschowa"
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2009- pakiet nr..."
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont co najmniej 8 aneksów mieszkalnych i jednego korytarza oraz instalacji elektrycznej w co najmniej 8 aneksach mieszkalnych i na korytarzach I i II piętra w internacie CKUiP we Wschowie
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze pow. nr 1005 F i 1012 F od km 0+000 do km 0+146 w miejscowości Osowa Sień w gminie Wschowa"
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę części pomieszczeń administracyjnych parteru budynku Domu Dziecka we Wschowie na sanitariaty"
· Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2009"
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę domku jednorodzinnego dla 14 wychowanków na potrzeby Domu Dziecka we Wschowie- roboty stanu wykończeniowego"
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi nr 1011F na odcinku Stare Drzewce- Konradowo"
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2009- pakiet nr....
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Budowę domku jednorodzinnego dla 14 wychowanków na potrzeby Domu Dziecka we Wschowie- roboty stanu wykończeniowego"
· Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2009 roku"
· Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Geodezyjną modernizację ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Sława w 2009 r."
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w roku 2009
· Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na Geodezyjną modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Sława w 2009 r
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi nr 1011F na odcinku Stare Drzewce- Konradowo”
· MODYFIKACJA DO SIWZ NA BUDOWĘ DOMKU JEDNORODZINNEGO DLA 14 WYCHOWANKÓW NA POTRZEBY DOMU DZIECKA WE WSCHOWIE- ROBOTY STANU WYKOŃCZENIOWEGO
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI NR 1011F NA ODCINKU STARE DRZEWCE- KONRADOWO
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Geodezyjną modernizację ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Sława w 2009 r."
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Budowę domku jednorodzinnego dla 14 wychowanków na potrzeby Domu Dziecka we Wschowie- roboty stanu wykończeniowego
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi nr 1011F na odcinku Stare Drzewce- Konradowo"
· Podpisanie umowy na przetarg nieograniczony na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 450 000 złotych na okres trzech lat z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań."
· Powiadomienie o wyniku przetargu na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wyskości 3 450 000,00 zł na okres trzech lat z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 3 450 000 ZŁOTYCH NA OKRES TRZECH LAT Z PRZEZNACZENIEM NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ.
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 450 000 złotych na okres trzech lat z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
· Ogłoszenie o wyniku postępowania na „Zakup wraz z dostawą i montażem mebli na potrzeby Internatu Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie”
· POWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA „UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 3450 000 ZŁ. NA OKRES TRZECH LAT"
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Remont chodników na drodze powiatowej nr 1018 F w miejscowości Szreniawa od km 0+000 do km 0+400 oraz w miejscowości Gola od km 0+000 do km 0+018"
· Powiadomienie o odrzuceniu oferty na „Remont chodników na drodze powiatowej nr 1018 F w miejscowości Szreniawa od km 0+000 do km 0+400 oraz w miejscowości Gola od km 0+000 do km 0+018”
· Przedłużenie terminu składania ofert na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 450 000 złotych na okres trzech lat.
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup wraz z dostawą i montażem mebli na potrzeby Internatu Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie"
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 450 000,00 złotych na okres trzech lat."
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce od km 0+000 do km 1+741,52"
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na "Utrzymanie czystości i porządku ulic powiatowych położonych na terenie miasta Wschowy w 2009 r."
· Powiadomienie o wyniku przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce od km 0+000 do km 1+741,52”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na "Utrzymanie czystości i porządku ulic powiatowych położonych na terenie miasta Wschowy w 2009 r."
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont chodników na drodze powiatowej nr 1018 F w miejscowości Szreniawa od km 0+000 do km 0+400 oraz w miejscowości Gola od km 0+000 do km 0+018"
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STARE DRZEWCE OD KM 0+000 DO KM 1+741,52
· Przedłużenie terminu składania ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce od km 0+000 do km 1+741,52”
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Utrzymanie czystości i porządku ulic powiatowych położonych na terenie miasta Wschowy w 2009 r."
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce od km 0+000 do km 1+741,52"
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Budowę chodnika z odwodnieniem w miejscowości Kandlewo od km 0+000 do km 0+170”
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę skanalizowanego skrzyżowania u zbiegu ulic 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, Daszyńskiego we Wschowie, oraz drogi w kierunku miejscowości Osowa Sień na
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę skanalizowanego skrzyżowania u zbiegu ulic 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, Daszyńskiego we Wschowie, oraz drogi w kierunku miejscowości Osowa Sień na
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011”
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowę chodnika z odwodnieniem w miejscowości Kandlewo od km 0+000 do km 0+170”
· POWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY NA BUDOWĘ DOMKU JEDNORODZINNEGO DLA 14 WYCHOWANKÓW NA POTRZEBY DOMU DZIECKA WE WSCHOWIE-STAN SUROWY OTWARTY
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Budowę domku jednorodzinnego dla 14 wychowanków na potrzeby Domu Dziecka we Wschowie- stan surowy otwarty”
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pt. Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011.
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skanalizowanego skrzyżowania u zbiegu ulic 55 PPP, Daszyńskiego we Wschowie, oraz drogi w kierunku m. Osowa Sień na skrzyżowanie typu rondo
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro pt.Budowa domku jednorodzinnego dla 14 wychowanków na potrzeby Domu Dziecka we Wschowie- stan surowy otwarty”
· Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym powyżej 14 000 euro na "Remont sal lekcyjnych oraz pawilonu technicznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana we Wschowie"
· POWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na przetarg nieograniczony pt.:"Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wyskości 3 550 000,00 zł na okres trzech lat”
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na „Remont chodnika w miejscowości Łupice w gminie Sława od km 0+000 do km 0+236”
· Protest i rozstrzygnięcie protestu do przetargu nieograniczonego na budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wyskości 3 550 000,00 zł na okres trzech lat".
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na "Geodezyjną modernizację ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali w Gminie Szlichtyngowa w 2008 r."
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Remont chodnika w miejscowości Łupice w gminie Sława od km 0+000 do km 0+236
· Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczony na budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie- podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim
· POWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT Z PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Geodezyjną modernizację ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali w Gminie Szlichtyngowa w 2008 r
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na przebudowę terenu I Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana we Wschowie.
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 550 000,00 złotych na okres trzech lat.”- nowe postępowanie.
· Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przetargu nieograniczonego na przetar nieograniczony pt. "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 550 000 złotych na okres trzech lat."
· MODYFIKACJA DO SIWZ NA GEODEZYJNĄ MODERNIZACJĘ EWIDENCJI GRUNTÓW, ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI W GMINIE SZLICHTYNGOWA W 2008 R.
· MODYFIKACJA DO SIWZ NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM.
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM.
· Modyfikacja treści SIWZ na przetarg pt. "Geodezyjna modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Szlichtyngowa w 2008 r.”
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM.
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro na „Geodezyjną modernizację ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali w Gminie Szlichtyngowa w 2008 r.”
· Przedłużenie terminu składania ofert na przetarg nieograniczony pt. Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie- podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie wschowskim.
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro pt.: Remont chodnika w miejscowości Łupice w gminie Sława od km 0+000 do km 0+236
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Przebudowę terenu I Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana we Wschowie”
· MODYFIKACJA SIWZ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA "BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z APLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM"
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na "Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2008 roku"
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 550 000,00 złotych na okres trzech lat.”
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro na „Budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie- podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim”
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2008 roku"
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro na „Przebudowę terenu I Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana we Wschowie
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w roku 2008
· POWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY NA BUDOWĘ CHODNIKA NA UL. POLNEJ WE WSCHOWIE OD KM 0+000 DO KM 0+100
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Budowę chodnika na ul. Polnej we Wschowie od km 0+000 do km 0+100”
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Przebudowę z rozbudową istniejącego budynku kotłowni
· POWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY NA Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2008
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA „PRZEBUDOWĘ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU KOTŁOWNI SOSW POD POTRZEBY CENTRUM REHABILITACJI DLA DZIECI WE WSCHOWIE PRZY ULICY T. KOŚCIUSZKI 25- IV ETAP”
· Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2008"
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro na budowę chodnika na ul. Polnej we Wschowie od km 0+000 do km 0+100
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro na „Przebudowę z rozbudową istniejącego budynku kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod potrzeby Centrum Rehabilitacji dla Dzieci we Wschowie przy ulicy T. Kościuszki 25- IV e
· POWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO Z DNIA 25.01.2008 R.
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA ZAKUP ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
· SPROSTOWANIE DO PRZETARGU NIEOGRANCZONEGO NA ZAKUP ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WSCHOWIE W 2008 R.
· OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA „Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego”.
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro-Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2008
· POWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO
· PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU
· Powiadomienie o podpisaniu umowy na „Utrzymanie czystości i porządku ulic powiatowych położonych na terenie miasta Wschowy w 2008 r.”
· Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości i porządku ulic powiatowych położonych na terenie miasta Wschowy w 2008 r.”
· UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „Monitoring wizyjny w 4 szkołach Powiatu Wschowskiego: I Liceum Ogólnokształcące, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, I Zespół Szkół”
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA „Utrzymanie czystości i porządku ulic powiatowych położonych na terenie miasta Wschowy w 2008 r
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA Monitoring wizyjny w 4 szkołach Powiatu Wschowskiego: I LO, SOSW, CKUiP, I ZS
· POWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NA MONITORING WIZYJNY
· „Budowy budynku Centrum Rehabilitacji dla dzieci na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy T. Kościuszki 25- III etap”- podpisanie umowy
· Powiadomienie o podpisaniu umowy- „Opracowanie operatu technicznego z ustalenia linii brzegowej Jeziora Lgiń Duży”
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14.000 euro - Monitoring wizyjny
· OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU „Budowa budynku Centrum Rehabilitacji dla Dzieci na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie przy ulicy T. Kościuszki 25- III etap”
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie wschowskim w sezonie zimowym 2007/2008
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14.000 euro
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14.000 euro
· SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEGRANICZONYM
· Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonie zimowym 2007/2008
· Wymiana stolarki okiennej na stolarkę okienną drewnianą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana
· Dostawa ambulansu medycznego typu C
· Wynajem samowyładowczych środków transportu na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2007
· Opracowania operatu technicznego z ustalenia linii brzegowej Jeziora Sławskiego
· Mechanicznego kompleksowego koszenia traw i chwastów na poboczach pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego w 2007 r.
· Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1009F Górczyna-Stare Drzewce w m. Zamysłów, I etap- od km 0+200 do km 0+550
· Udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 500 000,00 złotych na okres trzech lat
· Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Gola, gmina Sława od km 0+000 do km 0+415
· Zakupu emulsji asfaltowej i masy na zimno na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2007 roku
· "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2007 roku”
· Dostawa radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji we Wschowie
· Budowa ścieżki rowerowej w m. Śmieszkowo, gmina Sława od km 0+632 do km 1+032.
· Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Siedlnica, gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+330
· Wycinka i pielęgnacja drzew w ciągach dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim w 2007 r.
· Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2007
· Obsługi geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2007
· Powiadomienie o proteście
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA DOSTAWĘ AMBULANSU MEDYCZNEGO TYPU”C” z dnia 26.07.2007 r.
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA DOSTAWĘ AMBULANSU MEDYCZNEGO TYPU”C” z dnia 25.07.2007 r.
· Dostawa ambulansu medycznego typu C
· Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej przy I Zespole Szkół im Stanisława Staszica we Wschowie
· Wyjasnienia do SIWZ na wymianę stolarki okiennej na stolarkę drewnianą.
· Unieważnienie przetargu
· Wymiana stolarki okiennej na stolarkę okienną drewnianą
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA DOSTAWĘ AMBULANSU MEDYCZNEGO TYPU”C” z dnia 03.07.2007 r.
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ z dnia 02.07.2007 r.
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA DOSTAWĘ AMBULANSU MEDYCZNEGO TYPU”C” z dnia 29.06.2007 r.
· Wyjaśnienia do SIWZ na dostawę ambulansu medycznego typu C
· Protest dotyczy przetargu na dostawę ambulansu medycznego typu
· Dostawa ambulansu medycznego typu "C"
· Opracowanie operatu technicznego z ustalenia linii brzegowej Jeziora Sławskiego
· Wyjaśnienia do SIWZ
· WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA DOSTAWĘ AMBULANSU MEDYCZNEGO TYPU”C”
· Mechaniczne kompleksowe koszenie traw i chwastów na poboczach pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego w 2007 r.
· ,,Opracowanie operatu technicznego
· Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1009F Górczyna-Stare Drzewce w m. Zamysłów, I etap- od km 0+200 do km 0+550
· Wyjasnienia do SIWZ
· Przebudowa obiektów sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym
· Budowa budynku Centrum Rehabilitacji dla Dzieci-stan surowy otwarty na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie przy ulicy T. Kościuszki 25
· Powiadomienie o przedłużeniu terminu
· Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 500 000,00 złotych na okres trzech lat
· Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Gola, gmina Sława
· Dostawa radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.
· Zakup emulsji asfaltowej i masy na zimno na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2007 roku.
· „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego
· Rok 2007
· Do roku 2006
[ Wróć ]