Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  20.08.2019  
Szukaj
Urząd
· Strona główna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urzędowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydziałów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarząd powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespoły

Organizacje Pozarządowe
· Ogłoszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwał
· Programy Współpracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwały Rady Powiatu
· Uchwały budżetowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w Sławie przy ul. Słonecznej 5
· Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie
· Dom Dziecka w Sławie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespół Szkół
· Powiatowy Urząd Pracy
· Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o wszczęciu postępowania
· Ogłoszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówień publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomości
· Ogłoszenia
· Archiwum

Oświadczenia majątkowe
· Oświadczenia majątkowe 2002
· Oświadczenia majątkowe 2003
· Oświadczenia majątkowe 2004
· Oświadczenia majątkowe 2005
· Oświadczenia majątkowe 2006
· Oświadczenia majątkowe 2007
· Oświadczenia majątkowe 2008
· Oświadczenia majątkowe 2009
· Druki
· Oświadczenia majątkowe 2010
· Oświadczenia majątkowe 2011
· Oświadczenia majątkowe 2012

Budownictwo i Ochrona Środowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o Środowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o Środowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szkoły lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej
· Zasady dostępu do informacji publicznej
· Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· Ogłoszenie o przetargu na "Utrzymanie czystości pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego i I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie w roku 2013"
· Ogłoszenie o przetargu na „Modernizację osnowy poziomej szczegółowej oraz osnowy pomiarowej dla obszaru gminy Wschowa"
· Wyjaśnienia do SIWZ na „Dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na podstawie umowy leasingu operacyjnego”.
· Ogłoszenie o przetargu na „Dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na podstawie umowy leasingu operacyjnego”
· Ogłoszenie o przetargu na „Budowę chodnika z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1001 F w m. Siedlnica, gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+505”
· Ogłoszenie o przetargu na „Remont chodnika w m. Konradowo dr. 1008F w km 0+000-0+076,90”
· Ogłoszenie o przetargu na „Wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal na drogach Powiatu Wschowskiego”
· Modyfikacja treści SIWZ na „Obsługę rachunków bankowych budżetu Powiatu Wschowskiego”
· Ogłoszenie o przetargu na "Obsługę rachunków bankowych budżetu Powiatu Wschowskiego”
· Wyjaśnienia do SIWZ na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 450 000,00 zł na okres 6 lat.”
· n
· Wyjaśnienia do SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ na „Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego”
· Ogłoszenie o przetargu na „Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego"
· Ogłoszenie o ponownym przetargu na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 450 000,00 zł na okres 6 lat”
· Modyfikacja treści SIWZ na „Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w 2012 – pakiet nr…”
· Ogłoszenie o przetargu na "Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2012 - pakiet nr..."
· Ogłoszenie o przetargu na „Dostawę masy asfaltowej na zimno wraz z transportem dla Starostwa Powiatowego we Wschowie o szacunkowej ilości 110 ton”
· Ogłoszenie o przetargu na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 450 000,00 zł na okres 6 lat”
· Modyfikacja treści SIWZ na „Przebudowę chodnika z odwodnieniem w m. Kandlewo gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+355”
· Ogłoszenie o przetargu na „Przebudowę chodnika z odwodnieniem w m. Kandlewo gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+355”
· Wyjaśnienia do SIWZ na „Budowę placu zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła”
· Ogłoszenie o przetargu na „Budowę placu zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła”
· Ogłoszenie o przetargu na "Przebudowę ul. Ogrodowej w m. Sława na odcinku 250 m"
· Ogłoszenie o ponownym przetargu na "Usuwanie i przechowywanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym".
· Ogłoszenie o przetargu na "Usuwanie i przechowywanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym"
· Ogłoszenie o przetargu na "Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014"
· Ogłoszenie o przetargu na "Remont chodnika z odwodnieniem w m. Stare Strącze od km 0+680 do km 0+935"
· Ogłoszenie o przetargu na "Mechaniczne kompleksowe koszenie traw i chwastów na poboczach pasów drogowych dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim w 2011 r."
· Wyjaśnienia do SIWZ na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 200 000,00 zł na okres 5 lat.”
· Ogłoszenie o przetargu na "Modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Sława- Etap III"
· Ogłoszenie o przetargu na "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 200 000,00 zł na okres 5 lat."
· Modyfikacja treści SIWZ oraz wyjaśnienia do SIWZ na „Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku”
· Ogłoszenie o przetargu na „Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku”
· Powiadomienie o wyniku przetargu na „Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej z Recyklera oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem remontera typu Patcher
· Modyfikacja treści SIWZ na „Przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52 ”.
· Zmiana tresci odpowiedzi na zapytanie dotyczące przetargu na „Przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52 ”.
· Wyjaśnienia do SIWZ na „Przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52 ”
· Wyjaśnienia do SIWZ na „Przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52 ”
· Ogłoszenie o przetargu na "Przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52."
· Ogłoszenie o przetargu na "Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej z Recyklera oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem remontera typu "Patcher"
· Ogłoszenie o przetargu na "Utrzymanie czystości i porządku ulic powiatowych położonych na terenie miasta Wschowy oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic powiatowych w obrębie miasta Wschowy w 2011 r.”
[ Wróć ]