Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  20.08.2019  
Szukaj
Urząd
· Strona główna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urzędowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydziałów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarząd powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespoły

Organizacje Pozarządowe
· Ogłoszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwał
· Programy Współpracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwały Rady Powiatu
· Uchwały budżetowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w Sławie przy ul. Słonecznej 5
· Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie
· Dom Dziecka w Sławie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespół Szkół
· Powiatowy Urząd Pracy
· Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o wszczęciu postępowania
· Ogłoszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówień publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomości
· Ogłoszenia
· Archiwum

Oświadczenia majątkowe
· Oświadczenia majątkowe 2002
· Oświadczenia majątkowe 2003
· Oświadczenia majątkowe 2004
· Oświadczenia majątkowe 2005
· Oświadczenia majątkowe 2006
· Oświadczenia majątkowe 2007
· Oświadczenia majątkowe 2008
· Oświadczenia majątkowe 2009
· Druki
· Oświadczenia majątkowe 2010
· Oświadczenia majątkowe 2011
· Oświadczenia majątkowe 2012

Budownictwo i Ochrona Środowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o Środowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o Środowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szkoły lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej
· Zasady dostępu do informacji publicznej
· Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· Informacja o wyborze wykonawców usług edukacyjnych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Informacja o wyniku postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych (dogoterapia) pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Informacja o wyniku postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas
· Zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych (dogoterapia) w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Informacja o wyniku postępowania zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do wyposażenia dwóch sal dydaktycznych w I Zespole Szkół we Wschowie w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości spotkań w Centrum spotkań polsko – niemieckich w I Zespole
· Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu przeznaczonego do wyposażenia dwóch sal dydaktycznych w I Zespole Szkół we Wschowie w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości spotkań w Centrum spotkań polsko – niemieckich w I Zespole Szkół im.Stanisław
· Informacja o wyniku postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć socjaterapeutycznych i psychoedukacyjnych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Informacja o wyniku postępowania na zakup i dostawę mebli przeznaczonych do wyposażenia dwóch sal dydaktycznych w I Zespole Szkół we Wschowie
· Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoeduakcyjnych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli przeznaczonych do wyposażenia dwóch sal dydaktycznych w I Zespole Szkół we Wschowie w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości spotkań w Centrum spotkań polsko – niemieckich w I Zespole Szkół"
· Informacja o wyniku postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Informacja o wyniku postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć socjaterapeutycznych i psychoedukacyjnych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Informacja o wyniku postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych (dogoterapia) w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Informacja o wyniku postepowania na wykonanie remontu dwóch sal dydaktycznych w I Zespole Szkół we Wschowie
· Informacja o wyniku postepowania na zakup i dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu dwóch sal dydaktycznych w I Zespole Szkół we Wschowie
· Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dwóch sal dydaktycznych w I Zespole Szkół we Wschowie w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości spotkań w Centrum spotkań polsko – niemieckich w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie̶
· Korekta zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu dwóch sal dydaktycznych w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości spotkań w Centrum spotkań polsko–niemieckich w I Zespole Szkół im. Stanisława
· Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu dwóch sal dydaktycznych w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości spotkań w Centrum spotkań polsko–niemieckich w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica
· Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych (dogoterapia) w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoeduakcyjnych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Informacja o wyniku postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych
· Informacja o wyniku postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych
· Informacja o wyborze wykonawców usług edukacyjnych w ramach projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie"
· Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoeduakcyjnych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych (dogoterapia) w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
[ Wróć ]