Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  20.08.2019  
Szukaj
Urząd
· Strona główna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urzędowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydziałów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarząd powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespoły

Organizacje Pozarządowe
· Ogłoszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwał
· Programy Współpracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwały Rady Powiatu
· Uchwały budżetowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w Sławie przy ul. Słonecznej 5
· Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie
· Dom Dziecka w Sławie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespół Szkół
· Powiatowy Urząd Pracy
· Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o wszczęciu postępowania
· Ogłoszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówień publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomości
· Ogłoszenia
· Archiwum

Oświadczenia majątkowe
· Oświadczenia majątkowe 2002
· Oświadczenia majątkowe 2003
· Oświadczenia majątkowe 2004
· Oświadczenia majątkowe 2005
· Oświadczenia majątkowe 2006
· Oświadczenia majątkowe 2007
· Oświadczenia majątkowe 2008
· Oświadczenia majątkowe 2009
· Druki
· Oświadczenia majątkowe 2010
· Oświadczenia majątkowe 2011
· Oświadczenia majątkowe 2012

Budownictwo i Ochrona Środowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o Środowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o Środowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szkoły lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej
· Zasady dostępu do informacji publicznej
· Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
· Nabór II na wolne stanowisko pracy ds. ewidencji gruntów i budynków
· Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ewidencji gruntów i budynków
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu
· Wyniki II etapu naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. obsługi sekretariatu
· Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
· Nabór na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu pelniącego równocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Sekretarza Powiatu Wschowskiego pełniącego równocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
· Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Sekretarza Powiatu pełniącego równocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Spolecznych
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. zamówień publicznych
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. udostępniania materiałów z zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. udostępniania materiałów z zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Nabór na wolne stanowisko pracy ds. udostępniania materiałów z zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Nabor na wolne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
· Nabór na wolne stanowisko pracy ds. udostępniania materiałów z zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska
· III nabór na stanowisko ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska
· Nabór na stanowisko ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska
· Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Nabór III na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· informacja o wynikach naboru II na stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· II nabór na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. prowadzenia mapy numerycznej GEO-INFO
· Nabór na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego
· Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko ds. prowadzenia mapy numerycznej GEO-INFO
· II ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
· Informacja o wynikach naboru
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarowania zasobem nieruchomości SP
· Nabór na stanowisko pracy ds. gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
· Nabór na stanowisko ds. prowadzenia mapy numerycznej GEO-INFO
· lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektor Domu Dziecka w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. utrzymania dróg w Wydziale Komunikacji i Dróg
· Nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Domu Dziecka w Sławie, ul. Słoneczna 5
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. dróg w Wydziale Komunikacji i Dróg
· Informacja o wynikach naboru - ds. ewidencji gruntów
· NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA DOMU DZIECKA w Sławie
· II nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Dróg
· Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Dróg
· Nabór na wolne stanowisko pracy - ds. utrzymania dróg
· INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie
· Lista kandydatow spełniających wymogi formalne na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie
· Nabór na wolne stanowisko pracy - ds. ewidencji gruntów i budynków
· Konkurs na DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE
· Konkurs na DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE
· Nabór na wolne stanowisko pracy - ds. ewidencji gruntów i budynków
· Wyniki naboru na stanowisko ds. promocji i rozwoju Powiatu
· LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. PROMOCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU
· INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
· INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska
· Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
· Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony środowiska
· Nabór na stanowisko ds. promocji i rozwoju gospodarczego powiatu
· INFORMACJA O WYNIKACH NABORU dotyczące stanowiska ds. obronności i zarządzania kryzysowego
· Konkurs na stanowisko Dyrektora I Zespołu Szkół we Wschowie
· LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. obronności i zarządzania kryzysowego
· Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych
· LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA PODINSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
· Nabór na wolne stanowisko pracy ds obronności i zarządzania kryzysowego
· Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds zamówień publicznych.doc
· LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA DYREKTORA DOMU DZIECKA W SłAWIE
· Nabór na wolne stanowisko DYREKTORA DOMU DZIECKA W SŁAWIE PRZY UL. OGRODOWEJ 1.
· Nabór na wolne stanowisko DYREKTORA DOMU DZIECKA W SŁAWIE, PRZY UL. SŁONECZNEJ 5
· Zatrudnienie
[ Wróć ]