Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  20.08.2019  
Szukaj
Urząd
· Strona główna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urzędowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydziałów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarząd powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespoły

Organizacje Pozarządowe
· Ogłoszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwał
· Programy Współpracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwały Rady Powiatu
· Uchwały budżetowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w Sławie przy ul. Słonecznej 5
· Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie
· Dom Dziecka w Sławie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespół Szkół
· Powiatowy Urząd Pracy
· Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o wszczęciu postępowania
· Ogłoszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówień publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomości
· Ogłoszenia
· Archiwum

Oświadczenia majątkowe
· Oświadczenia majątkowe 2002
· Oświadczenia majątkowe 2003
· Oświadczenia majątkowe 2004
· Oświadczenia majątkowe 2005
· Oświadczenia majątkowe 2006
· Oświadczenia majątkowe 2007
· Oświadczenia majątkowe 2008
· Oświadczenia majątkowe 2009
· Druki
· Oświadczenia majątkowe 2010
· Oświadczenia majątkowe 2011
· Oświadczenia majątkowe 2012

Budownictwo i Ochrona Środowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o Środowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o Środowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szkoły lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej
· Zasady dostępu do informacji publicznej
· Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku
· Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych
· Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych
· Protokół z przebiegu konsultacji
· Ogłoszenie Starosty Powiatu Wschowskiego w sprawie uzupełnienia składu osobowego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Wschowie
· Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 r.
· Ogłoszenie o przyznaniu dotacji dla Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie
· Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadania publiczne w 2012 roku
· Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Wschowie
· OGŁOSZENIE w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych
· Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.
· Podsumowanie spotkania z organizacjami pozarządowymi
· Ogłoszenie o przyznaniu dotacji dla Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie
· Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
· II nabór kandydatów do komisji konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych
· Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2011 r.
· Nabór kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych
· Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadania „Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych”
· Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych
· Ogłoszenie o wynikach II konkursu na zadania publiczne w 2010 roku
· Nabór kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych
· Nabór kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych
· Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2010 r.
· Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadania publiczne w 2010 roku
· Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
· Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadania publiczne w 2009 roku
· Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadania „Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych”
· Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
· Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego - Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych
· Ogłoszenie o wyniku konkursu na „Prowadzenie na terenie Powiatu Wschowskiego Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”
· Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
· Informacja o wynikach konkursu dla organizacji pozarządowych
· Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na 2008 rok
· Wyniki otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych
· Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadania „Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych”
· Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego - utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych
· II Otwarty Konkurs dla Organizacji Pozarządowych
· Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych
· Informacja Zarządu Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2007
· Program Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok
· Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na 2008 rok
· Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
· Wyniki konkursu na realizację zadania
· Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Wschowie
· Zgłaszanie kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Wschowie.
· Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych
· Ogłoszenie o konkursie
[ Wróć ]