Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  20.08.2019  
Szukaj
Urząd
· Strona główna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urzędowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydziałów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarząd powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespoły

Organizacje Pozarządowe
· Ogłoszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwał
· Programy Współpracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwały Rady Powiatu
· Uchwały budżetowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w Sławie przy ul. Słonecznej 5
· Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie
· Dom Dziecka w Sławie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespół Szkół
· Powiatowy Urząd Pracy
· Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o wszczęciu postępowania
· Ogłoszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówień publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomości
· Ogłoszenia
· Archiwum

Oświadczenia majątkowe
· Oświadczenia majątkowe 2002
· Oświadczenia majątkowe 2003
· Oświadczenia majątkowe 2004
· Oświadczenia majątkowe 2005
· Oświadczenia majątkowe 2006
· Oświadczenia majątkowe 2007
· Oświadczenia majątkowe 2008
· Oświadczenia majątkowe 2009
· Druki
· Oświadczenia majątkowe 2010
· Oświadczenia majątkowe 2011
· Oświadczenia majątkowe 2012

Budownictwo i Ochrona Środowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o Środowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o Środowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szkoły lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej
· Zasady dostępu do informacji publicznej
· Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· Hetmanice, Wygnańczyce informacja o wyniku przetargów
· I przetarg ustny nieograniczony, nieruchomości Skarbu Państwa położónych w Wygnańczycach i Hetmanicach
· Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Wschowskiego położonej we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej
· Informacja o wynikach przetargów przy ulicy Wolsztyńskiej we Wschowie
· Olbarchcice II Rokowania
· II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Wschowskiego przy ulicy Wolsztyńskiej
· Informacja o wynikach przetargów
· Wykaz dz. nr 442/25 we Wschowie
· Przetarg nieograniczony dz. nr 91/4 w Tylewicach, gmina Wschowa
· Wykaz użytkowanie wieczyste Skrabu Państwa, Tarnów Jezierny, gmina Sława
· Przetarg nieograniczony dz. nr 384/4w Krążkowie, gmina Sława
· II Przetarg ograniczony dz. nr 53/8 w Radzyniu
· Ogłoszenie o przetargu Olbrachcice dz.nr 104/4
· Wykaz Hetmanice, dz. nr 68/4
· Wykaz Wygnańczyce działka nr 358/5
· Wykaz dz. nr 1884/1 i 1884/3 we Wschowie
· INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO
· Radzyń ogłoszenie o wyniku przetargów
· Biuro informacja o wyniku przetargu
· Wykaz działka nr 104/4 w Olbrachcicach
· Radzyń przetarg ograniczony
· Ogłoszenie o przetargu na biuro
· Wykaz dz.nr 91/4 w Tylewicach
· Przetarg nieograniczony dla nieruchomości przy ul Wolszyńskiej we Wschowie
· Wykaz nieruchomości Powiatu Wschowskiego przy ul. Wolsztyńskiej we Wschowie
· Wykaz lokalu biurowego
· Rokowania Olbrachcice
· Zarząd Powiatu Wschowskiegoogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Wschowskiego położonych we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej
· Ogłoszenie o przetargu
· Ogłoszenie o II przetargu
· I przetarg ustny nieograniczony, nieruchomość niezabudowana Skarbu Państwa
· Komunikat Starosty Powiatu Wschowskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.
· Ogłoszenie o przetargu
· Ogłoszenie o przetargu
· Wykaz nieruchomosci Skarbu Państwa przy ul. Kurpińskiego we Wschowie
· WYKAZ
· WYKAZ
· Rokowania
· Przetarg nieograniczony
· WYKAZ
· Rokowania wiaty
· Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
· Ogłoszenie o przetargu
· Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
· Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
· I przetarg ustny nieograniczony, nieruchomości niezabudowane Skarbu Państwa
· I przetarg ustny nieograniczony, nieruchomość zabudowana Powiatu Wschowskiego
· Przetarg nieograniczony
· Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
· Rokowania działek we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej
· Rokowania Olbrachcice
· INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
· wykaz
· Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
· Przetarg nieograniczony
· Rokowania działek we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej
· Rokowania Olbrachcice
· Informacja o wyniku przetargów
· WYKAZ
· I przetarg ustny nieograniczony, nieruchomości niezabudowane Skarbu Państwa
· Wyniki przetargów przeprowadzonych w dniu 25 lutego 2009 roku
· Zarząd Powiatu we Wschowie powiadamia o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego
· Wykaz nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa
· Zarząd Powiatu we Wschowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
· Wyniki przetargów przeprowadzonych w dniu 15 grudnia 2008 roku.
· Wyniki przetargów przeprowadzonych w dniu 12 grudnia 2008 roku.
· Zarząd Powiatu we Wschowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
· Zarząd Powiatu we Wschowie powiadamia o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego
· Korekta ogłoszeń zamieszczonych w dniu 14.11.2008 roku w gazecie
· Zarząd Powiatu we Wschowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Wschowa
· Zarząd Powiatu we Wschowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Wschowa, rej. Zacisze
· WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU WSCHOWSKIEGO POŁOŻONYCH WE WSCHOWIE W REJONIE UL. ZACISZE
· WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU WSCHOWSKIEGO POŁOŻONYCH WE WSCHOWIE UL. WOLSZTYŃSKA
· Zarząd Powiatu we Wschowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
· INFORMACJA DOTYCZĄCĄ NIERUCHOMOŚCI POWIATU WSCHOWSKIEGO PRZYGOTOWYWANYCH DO SPRZEDAŻY
· INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZYGOTOWYWANYCH DO SPRZEDAŻY
· Wykaz nieruchomości zabudowanej Powiatu Wschowskiego
· WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU WSCHOWSKIEGO POŁOŻONYCH W MIEŚCIE WSCHOWA
· Sprzedaż nieruchomości położonej w Goli gmina Sława
· WYKAZ
· Wyłożenie projektu opisowo-kartograficznego z założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Sława
· Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego we Wschowie przy ulicy Plac Kosynierów 1c
· Wykaz lokalu użytkowego Powiatu Wschowskiego, przeznaczonego do wynajęcia na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
· Starosta Wschowski ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa, położonych w Sławie
· Starosta Wschowski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa, położonych w Tarnowie Jeziernym gmina Sława
· Starosta Wschowski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w Krzepielowie, gmina Sława
· WYKAZ
· Ogłoszenie o wyniku przetargów
· Odwołanie przeatrgu
· Starosta Wschowski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa, położonych w gminie Wschowa
· Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Powiatu Wschowskiego
· OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
· Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
· Przetargi na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w gminie Sławie
· Ogłoszenie o wyniku przetargu
· WYKAZ
· Nieruchomość gruntowa Skarbu Państwa, położona w Lginiu
· I przetarg ustny nieograniczony, nieruchomość zabudowana Skarbu Państwa położona we Wschowie
· wynik rokowań
· Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
· OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
· Wykaz nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, położonej we Wschowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
· Przetargi na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonychw Sławie
· Rokowania działki Skarbu Państwa w Łupicach, gm. Sława
· Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży
· Lokal użytkowy - Wschowa, Pl.Kosynierów 1c
· Archiwum ogłoszeń
[ Wróć ]