Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  20.08.2019  
Szukaj
Urząd
· Strona główna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urzędowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydziałów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarząd powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespoły

Organizacje Pozarządowe
· Ogłoszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwał
· Programy Współpracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwały Rady Powiatu
· Uchwały budżetowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w Sławie przy ul. Słonecznej 5
· Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie
· Dom Dziecka w Sławie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespół Szkół
· Powiatowy Urząd Pracy
· Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o wszczęciu postępowania
· Ogłoszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówień publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomości
· Ogłoszenia
· Archiwum

Oświadczenia majątkowe
· Oświadczenia majątkowe 2002
· Oświadczenia majątkowe 2003
· Oświadczenia majątkowe 2004
· Oświadczenia majątkowe 2005
· Oświadczenia majątkowe 2006
· Oświadczenia majątkowe 2007
· Oświadczenia majątkowe 2008
· Oświadczenia majątkowe 2009
· Druki
· Oświadczenia majątkowe 2010
· Oświadczenia majątkowe 2011
· Oświadczenia majątkowe 2012

Budownictwo i Ochrona Środowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o Środowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o Środowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szkoły lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej
· Zasady dostępu do informacji publicznej
· Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· Informacja o wynikach naboru na stanowisko radcy prawnego
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko radcy prawnego
· OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO
· Informacja o wynikach II naboru na stanowisko osoby do przeprowadzania zajęć dot. obsługi komputera stopnia podstawowego i wykorzystania go w życiu codziennym na terenie miasta Sława
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko osoby do przeprowadzania spotkań dot. alternatywnych form spędzania czasu wolnego
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne II naboru na stanowisko osoby do przeprowadzania zajęć dot. obsługi komputera stopnia podstawowego i wykorzystania go w życiu codziennym na terenie miasta Sława
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko osoby do przeprowadzania spotkań dot. alternatywnych form spędzania czasu wolnego
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko konsultanta rodziny
· OGŁOSZENIE O II NABORZE NA STANOWISKO OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI KOMPUTERA STOPNIA PODSTAWOWEGO I WYKORZYSTANIA GO W ŻYCIU CODZIENNYM NA TERENIE MIASTA SŁAWA
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko osoby do przeprowadzenia zajęc z obsługi komputera stopnia podstawowego i wykorzystania go w życiu codziennym na terenia miasata Sława
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko osoby do przeprowadzania zajęć arteterapeutycznych w ramach grupy samopomocowej
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko konsultanta rodziny
· OGŁOSZENIE O NABORZE OSOBY DO PRZEPROWADZENIA SPOTKAŃ DOTYCZĄCYCH ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
· OGŁOSZENIE O NABORZE OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI KOMPUTERA STOPNIA PODSTAWOWEGO I WYKORZYSTANIA GO W ŻYCIU CODZIENNYM NA TERENIE MIASTA SŁAWA
· Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko osoby do przeprowadzenia zajęć arteterapeutycznych w ramach grupy samopomocowej
· OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KONSULTANTA RODZINY
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko osoby do opieki nad dziećmi oraz do przeprowadzenia spotkań integracyjnych dla rodziców i dzieci
· Informacja o wynikach II naboru na stanowisko doradcy zawodowego
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko osoby do opieki nad dziećmi oraz do przeprowadzenia spotkań integracyjnych dla rodziców i dzieci
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne II naboru na stanowisko doradcy zawodowego
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko osoby do przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym
· OGŁOSZENIE O NABORZE OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ ARTETERAPEUTYCZNYCH W RAMACH GRUPY SAMOPOMOCOWEJ
· OGŁOSZENIE O NABORZE OSOBY DO OPIEKI NAD DZIEĆMI ORAZ DO PRZEPROWADZENIA SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH DLA RODZICÓW I DZIECI
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko osoby do przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym
· OGŁOSZENIE O II NABORZE OFERT NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa do projektu
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko osoby do przeprowadzenia zajęć grupowych z języka niemieckiego stopnia podstawowego
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko osoby do przeprowadzenia zajęć grupowych z języka angielskiego stopnia podstawowego
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko doradcy zawodowego do projektu
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko psychologa do projektu
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko osoby do przeprowadzenia zajęć grupowych z języka niemieckiego stopnia podstawowego
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko osoby do przeprowadzenia zajęć grupowych z języka angielskiego stopnia podstawowego
· OGŁOSZENIE O NABORZE OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ Z OBSŁUGI KOMPUTERA ORAZ WYKORZYSTANIA GO W ŻYCIU CODZIENNYM
· OGŁOSZENIE O NABORZE OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ GRUPOWYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STOPNIA PODSTAWOWEGO
· OGŁOSZENIE O NABORZE OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ GRUPOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STOPNIA PODSTAWOWEGO
· OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA DO PROJEKTU
· OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO DO PROJEKTU
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne II naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
· OGŁOSZENIE O II NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej do projektu pn; "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie"
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej do projektu pn; "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie"
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do projektu
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego
· OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
· OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W PCPR WSCHOWA
· OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
· Informacja o wynikach konkursu na stanowisko koordynatora
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko koordynatora
· OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko animatora lokalnego
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko animatora lokalnego
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko psychologa
· OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ANIMATORA LOKALNEGO
· OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko doradcy zawodowego
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko doradcy zawodowego
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko asystenta rodziny
· OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
· OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO
· Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego do projektu
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego do projektu
· INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA KOORDYNATORA PROJEKTU
· OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO PROJEKTU
· Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko koordynatora projektu
· OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU
· Sprawozdania
· Regulamin
· Kontakt
[ Wróć ]