Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  20.08.2019  
Szukaj
Urząd
· Strona główna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urzędowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydziałów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarząd powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespoły

Organizacje Pozarządowe
· Ogłoszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwał
· Programy Współpracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwały Rady Powiatu
· Uchwały budżetowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w Sławie przy ul. Słonecznej 5
· Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie
· Dom Dziecka w Sławie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespół Szkół
· Powiatowy Urząd Pracy
· Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o wszczęciu postępowania
· Ogłoszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówień publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomości
· Ogłoszenia
· Archiwum

Oświadczenia majątkowe
· Oświadczenia majątkowe 2002
· Oświadczenia majątkowe 2003
· Oświadczenia majątkowe 2004
· Oświadczenia majątkowe 2005
· Oświadczenia majątkowe 2006
· Oświadczenia majątkowe 2007
· Oświadczenia majątkowe 2008
· Oświadczenia majątkowe 2009
· Druki
· Oświadczenia majątkowe 2010
· Oświadczenia majątkowe 2011
· Oświadczenia majątkowe 2012

Budownictwo i Ochrona Środowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o Środowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o Środowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szkoły lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej
· Zasady dostępu do informacji publicznej
· Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Komórki organizacyjne

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  I  SPRAW SPOŁECZNYCH 

1. Zamówienia publiczne 

2. Promocja i rozwój gospodarczy

3. Kadry 

4. Fundusze europejskie  

5. Biuro Rady Powiatu 

6. NACZELNIK WYDZIAŁU - SEKRETARZ

 

EDUKACJA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

WYDZIAŁ FINANSOWY 

1. SKARBNIK POWIATU 

2. Księgowość 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU  I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. NACZELNIK WYDZIAŁU - GEODETA POWIATOWY

2. Ewidencja gruntów 

3. Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

1. Rejestracja pojazdów 

2. Wydawanie praw jazdy 

3. NACZELNIK WYDZIAŁU

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO- NACZELNIK 

 

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Ochrona środowiska i gospodarka wodna

2. Geolog Powiatowy 

3. NACZELNIK WYDZIAŁU

4. BudownictwoData publikacji: 2004-05-30 22:09:23 (19232 odsłon)
-
tel.     e-mail:


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-07-01 16:15:17 edycja danych Eliza Lebedyńska - Maj

[ Wróć ]