Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  25.09.2020  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

O?wiadczenia maj?tkowe
· O?wiadczenia maj?tkowe 2002
· O?wiadczenia maj?tkowe 2003
· O?wiadczenia maj?tkowe 2004
· O?wiadczenia maj?tkowe 2005
· O?wiadczenia maj?tkowe 2006
· O?wiadczenia maj?tkowe 2007
· O?wiadczenia maj?tkowe 2008
· O?wiadczenia maj?tkowe 2009
· Druki
· O?wiadczenia maj?tkowe 2010
· O?wiadczenia maj?tkowe 2011
· O?wiadczenia maj?tkowe 2012

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Jednostki organizacyjne i inne

 


O?wiadczenie maj?tkowe - Andrzej Andrusiak
Rozmiar: 689.73 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:23:58
Ilość pobrań: 931
O?wiadczenie maj?tkowe - Marek Boryczka
Rozmiar: 665.58 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:24:51
Ilość pobrań: 1059
O?wiadczenie maj?tkowe - MArta Dawgul
Rozmiar: 680.54 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:25:57
Ilość pobrań: 902
O?wiadczenie maj?tkowe - Ryszard Jakubczak
Rozmiar: 665.19 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:26:59
Ilość pobrań: 886
O?wiadczenie maj?tkowe - Lidia Jankowska
Rozmiar: 668.88 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:28:24
Ilość pobrań: 1026
O?wiadczenie maj?tkowe - Magdalena J?drzejczak
Rozmiar: 663.20 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:29:19
Ilość pobrań: 1118
O?wiadczenie maj?tkowe - Marek Kozaczek
Rozmiar: 1 141.59 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:30:15
Ilość pobrań: 902
O?wiadczenie maj?tkowe - Iwona Lipowy
Rozmiar: 686.47 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:31:06
Ilość pobrań: 806
O?wiadczenie maj?tkowe - Ryszard ?opusiewicz
Rozmiar: 605.77 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:32:04
Ilość pobrań: 858
O?wiadczenie maj?tkowe - Edward Machnacz
Rozmiar: 702.23 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:32:56
Ilość pobrań: 879
O?wiadczenie maj?tkowe - Eliza Maj
Rozmiar: 1 126.51 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:33:34
Ilość pobrań: 964
O?wiadczenie maj?tkowe - Zbigniew Marciniak
Rozmiar: 694.01 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:34:28
Ilość pobrań: 835
O?wiadczenie maj?tkowe - Dorota Moli?ska
Rozmiar: 665.32 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:35:18
Ilość pobrań: 941
O?wiadczenie maj?tkowe - Katarzyna Nowak
Rozmiar: 684.72 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:36:14
Ilość pobrań: 840
O?wiadczenie maj?tkowe - Kamilla Olejniczak
Rozmiar: 667.31 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:37:09
Ilość pobrań: 853
O?wiadczenie maj?tkowe - Henryk Pepli?ski
Rozmiar: 539.83 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:38:07
Ilość pobrań: 868
O?wiadczenie maj?tkowe - Beata Pizo?
Rozmiar: 678.97 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:39:01
Ilość pobrań: 802
O?wiadczenie maj?tkowe - Roman Ro?ko
Rozmiar: 681.99 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:39:44
Ilość pobrań: 823
O?wiadczenie maj?tkowe - Karolina Skurd?
Rozmiar: 675.16 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:40:49
Ilość pobrań: 865
O?wiadczenie maj?tkowe - Tadeusz Szajnkenig
Rozmiar: 671.25 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:42:06
Ilość pobrań: 806
O?wiadczenie maj?tkowe - Maria Szulc
Rozmiar: 666.82 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:43:46
Ilość pobrań: 814
O?wiadczenie maj?tkowe - Karina Szyma?ska
Rozmiar: 656.72 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:44:53
Ilość pobrań: 838
O?wiadczenie maj?tkowe - Barbara Tla?ka
Rozmiar: 555.28 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:45:42
Ilość pobrań: 1078
O?wiadczenie maj?tkowe - Andrzej Waldman
Rozmiar: 975.89 KB
Data publikacji: 2005-08-12 00:46:46
Ilość pobrań: 844
O?wiadczenie maj?tkowe - Tadeusz Walkowski
Rozmiar: 727.00 KB
Data publikacji: 2005-08-12 01:06:53
Ilość pobrań: 812
O?wiadczenie maj?tkowe - Tadeusz Wolniczak
Rozmiar: 651.96 KB
Data publikacji: 2005-08-12 01:08:20
Ilość pobrań: 792
O?wiadczenie maj?tkowe - Barbara Wo?niak
Rozmiar: 667.47 KB
Data publikacji: 2005-08-12 01:09:24
Ilość pobrań: 813
O?wiadczenie maj?tkowe - Wies?aw Zawisza
Rozmiar: 663.72 KB
Data publikacji: 2005-08-12 01:10:54
Ilość pobrań: 859

Data publikacji: 2007-02-16 18:38:45 (2545 odsłon)
-
tel.     e-mail:

[ Wróć ]